Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm của HUP365

Chào mừng bạn đến với https://hup365.tv/ Trước khi bạn bắt đầu tận hưởng các dịch vụ của chúng tôi, xin hãy lưu ý rằng việc sử dụng các dịch vụ này đều đi kèm với những rủi ro nhất định mà bạn cần tự chấp nhận.

HUP365 thông báo miễn trừ trách nhiệm
HUP365 thông báo miễn trừ trách nhiệm

Trách Nhiệm và Rủi Ro Cá Nhân

  • Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng mọi dịch vụ được cung cấp đều ở mức độ hợp lý và công bằng.
  • Chúng tôi không khuyến khích việc tham gia cờ bạc trực tuyến nếu nó là bất hợp pháp tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Nếu vi phạm luật pháp địa phương, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Giới Hạn Trách Nhiệm

  • Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ liên tục 24/7, nhưng không chịu trách nhiệm nếu bạn không thể truy cập trang web do các yếu tố bất khả kháng.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh từ dịch vụ của bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ truyền thông.

Các Trường Hợp Không Chịu Trách Nhiệm

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào như mất lợi nhuận, thu nhập, dữ liệu, cơ hội, thiện chí hoặc danh tiếng.

Không Bảo Đảm

  • Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về chất lượng, phù hợp, tính đầy đủ hoặc chính xác của dịch vụ.

Quyền Thay Đổi Dịch Vụ

  • Chúng tôi có quyền đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm nội dung dịch vụ mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào từ đó.

Độ Chính Xác của Thông Tin

  • Một số thông tin trên trang web có thể không còn chính xác theo thời gian và chúng tôi không cam kết cập nhật nó, do đó không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do tính kịp thời của thông tin.

Những tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này nhằm đảm bảo bạn hiểu rõ về trách nhiệm và rủi ro khi tham gia các dịch vụ của nhà cái Đài Loan HUP365. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và cân nhắc trước khi tham gia.